Κατηγορίες εγγραφών .

1) Μέλος

2 ) Συνεργάτης

 

Η εγγραφή μέλους είναι απλή και ενεργοποιείται με μία απλή επιβεβαίωση email.

Με αυτή την ιδιότητα μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις καταχωρήσεις όπως και να σχολιάσετε σε καταχωρήσεις. Επίσης να έχετε εσωτερική επικοινωνία με άλλα μέλη και από τις δύο κατηγορίες . Εφιστούμε σεβασμό προς όλα τα μέλη καθ’όλη την παραμονή τους στο Mydevote .gr , ευχαριστώντας προκαταβολικά για αυτό .

Η εγγραφή Συνεργάτη

Απαιτεί έλεγχο διαθεσιμότητας προσώπου καθώς και κριτηρίων πληρότητας ως προς την δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης της συγκεκριμένης σελίδας που αιτείσθε. Ο χρόνος αποδοχής η όχι τέτοιου αιτήματος είναι 2 – 5 ημέρες .
Με αυτήν την ιδιότητα αποκτάτε μοναδικό κωδικό διαχείρισης της σελίδας που ζητήσατε να επιμελείσθε και να ενημερώνετε . Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις καταχωρήσεις όπως και να σχολιάσετε σε καταχωρήσεις. Επίσης να έχετε εσωτερική επικοινωνία με άλλα μέλη και από τις δύο κατηγορίες . Εφιστούμε σεβασμό προς όλα τα μέλη  καθ’όλη την παραμονή τους στο Mydevote .gr , ευχαριστώντας προκαταβολικά για αυτό .

Πώς μπορεί να νοιώθει κάποιος , που ακολουθεί έναν επώνυμο σε ότι κάνει ? Πως είναι να είσαι ο φανατικός follower  παρακολουθώντας το ίνδαλμά σου σε όλες τις κινήσεις του?
Αν είσαι αυτή η ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπου , μπορείς να είσαι ο Reporter του Mydevote.gr , να έχεις δική σου την σελίδα του αγαπημένου σου ινδάλματος ενημερώνοντας  όλο τον κόσμο , με την δική σου έρευνα και δημοσίευση στο Mydevote.gr  αναρτώντας στην σελίδα Φώτο , Videos , κείμενα από το αγαπημένο σου ίνδαλμα .
Αυτό γίνεται στην ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ομώνυμη σελίδα στο όνομα του επώνυμου , που θα σου παραχωρήσει το Mydevote.gr για να διαχειρίζεσαι μόνο εσύ . Και επειδή η σελίδα είναι μόνο μία στο πρόσωπο αυτό , αν αργήσεις θα την πάρει κάποιος άλλος !

Το Mydevote.gr γεννήθηκε με την ιδέα της  συγκέντρωσης σε ένα Web site όλων των ανθρώπων ενδιαφέροντος , επικαιρότητας αλλα και ανθρώπων που ζητούν το ενδιαφέρον σας έχοντας κατά την δική τους άποψη προσόντα που είναι δυνατόν να τους δώσουν διάκριση.

Τραγουδιστές , ηθοποιοί , παίκτες ριάλιτυ , συνθέτες , ομάδες ,  ποδοσφαιριστές , μπασκετμπολίστες , παίκτες που στο άθλημα τους έχουν ξεχωρίσει , σεφ , άνθρωποι της μόδας , παρουσιαστές εκπομπών , αστέρια επί όποιας σκηνής και αστρολόγοι , ή αν νοιώθεις μοντέλο βάλε τις Φώτο σου , και η φαντασία δεν σταματά για επώνυμους κάθε κατηγορίας που το ίδιο το κοινό , εμείς δηλαδή τους έχουμε κατατάξει στην επώνυμη σημερινή τους θέση .

Θέλουμε να μαθαίνουμε καθημερινά τα νέα τους , τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα αλλά και φανερά – μικρά μυστικά , από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά τους και …… ίσως έχουν αναλάβει εδώ στο My devote την σελίδα τους για να έχουμε την πιο έγκυρη και άμεση καθημερινή ενημέρωση .

Αν είσαι ένας από αυτούς βιάσου γιατί ΜΟΝΟ μία σελίδα μπορεί να  δοθεί με το κάθε ονοματεπώνυμο !!!

Στην κατηγορία Άσημος  ισχύει ότι και στους διάσημους , απλά δεν έχει αναγνωριστεί το ταλέντο σου ακόμα … ΟΚ … Έλα ταλέντο μου άνοιξε την δική σου σελίδα και το κοινό μπορεί να σε ανεβάσει , να σε κάνει διάσημο , όπως όλα τα ονόματα που κυριαρχούν τώρα στον κλάδο τους σε όλο τον κόσμο . Στο Mydevote.com μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα , ακόμα και τυχαίο κλικ , η αναγνώριση σου !

Categories of entries.

1) Member

2) Partner

Member registration is simple and is activated with a simple email confirmation.

With this feature you can browse through all entries as well as comment on entries. Also have internal communication with other members from both categories. We respect all our members for the duration of their stay at Mydevote .gr, thanks in advance for this.

Partner Registration

It requires face availability as well as fullness criteria for the ability to continually update the specific page you request. The time of acceptance or not of such a request is 2 to 5 days.
With this property, you get a unique management code for the page you requested to modify and update. You can browse through all entries as well as comment on entries. Also have internal communication with other members from both categories. We respect all our members for the duration of their stay at Mydevote .gr, thanks in advance for this.

How can someone feel, who follows a surname in what he does? How is it to be the fanatical follower watching your idol in all his moves?
If you are this special category of human, you can be the Reporter of Mydevote.gr, you have your own favorite idol page by informing the whole world with your own research and publication at Mydevote.gr by posting on the Photo page, Videos , texts from your favorite idol.
This is done on the ONLY AND UNIQUE homonymous page in the name of the last name that Mydevote.gr will give you to manage only you. And because the page is only one in that person, if late ones will get someone else!

Mydevote.gr was born with the idea of ​​gathering on a Web site all people of interest, current and other people who ask for your interest, having in their opinion skills that can distinguish them.

Singers, actors, actors, playwrights, composers, groups, footballers, basketball players, players who have distinguished themselves in the sport, chefs, fashion people, showcasters, stars on any stage and astrologers, or if you feel a model put your Photo fantasy does not stop for surnames of every category that the audience itself, so we have them in their today’s brand name.

We want to learn their daily news, their next professional steps, but also obviously – small secrets from people who are very close to them and …… maybe they have taken their page here in My devote to get the most valid and immediate daily updates.

If you are one of them hurry because ONLY one page can be given with each name !!!

In the Silver category it’s true that even to the famous ones, you just have not recognized your talent yet … Ok … Come on my talent opened up your own page and the audience can lift you, make you famous, like all the names now dominate their industry all over the world. At Mydevote.com you can hide behind one, even accidental click, your recognition!