Ο ιστότοπος Mydevote.com καλωσορίζει έναν ακόμη συνεργάτη ή μέλος στην μεγάλη κοινότητα μας .

Δυο λόγια για την εγγραφή σου στο Mydevote.com .

Αγαπητέ μελλοντικέ Συνεργάτη , εδώ κάνεις την εγγραφή σου στο Mydevote.gr  . Συμπλήρωσε όλα τα απαιτούμενα πεδία που είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση σου σαν διαχειριστής της σελίδας που ζητάς. Αποδέχεσαι δε ρητά την όποια βοήθεια από μέλος που ενδεχόμενα να βρίσκεται πολύ κοντά στο πρόσωπο επιλογής της σελίδας σου , και έχει υλικό φώτο ,video , νέα για την σελίδα σου .
Μ ε την συνεργασία πετυχαίνουμε πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα .  

 Δύο ( 2) ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ :
1) Επικεφαλίδα Σελίδας / Page title : Εδώ βάζεις το Ονοματεπώνυμο με το Επίθετο πρώτα. Σε περίπτωση συγκροτήματος η σχήματος το όνομα που αναγνωρίζει ο κόσμος .
2) Λόγος εγγραφής / Reason of registration : Μπορείς με δυο λόγια να περιγράψεις τον λόγο που ζητάς το συγκεκριμένο πρόσωπο και με τι εφόδια θα μπορείς να τροφοδοτείς την σελίδα αυτή ? Γνωριμίες του ανάλογου κύκλου , Fun , συντάκτης σε ΜΜΕ , κλπ. ( Κρίσιμη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα για την αποδοχή μας στην διαχείριση της ).

Dear Future Affiliate, here you are signing up for Mydevote.gr. Fill in all the required fields that are critical to your rating as a manager of the page you are requesting.
You do explicitly accept any help from a member who may be very close to the person on your page, and has material photo, video, news about your page.
By working together, we always achieve the best results.
Two (2) CRITICAL FIELDS TO BE FOLLOWED:
1) Page Header / Title Page: Here you put the First Name Last Name. In the case of a group or shape the name that the world recognizes.
2) Reason of registration / Reason of registration: Can you describe in a nutshell the reason you ask for this person and what supplies will you be able to feed this page? Dating of the relevant circle, Fun, author in media, etc. (The answer to this question about our acceptance in managing it is critical).

Εδώ μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου σαν μέλος ,του Mydevote.gr .Η διαδικασία είναι απλή όπως έχει συμβεί με την εγγραφή σου σε άλλη ιστοσελίδα . Μόλις ολοκληρώσεις την φόρμα και πατήσεις register , μετά από επιβεβαίωση μέσω του e-mail που θα λάβεις η πόρτα του Mydevote.gr θα είναι ανοιχτή για σένα . Ολόψυχα σου ευχόμαστε καλές περιηγήσεις στην ιστοσελίδα μας .

Here you can register as a member of Mydevote.gr  .The process is simple as it happened with your registration on another website. Once you complete the form and click register, after confirmation via e-mail you will receive the door of Mydevote.gr will be open to you. We wholeheartedly wish you good tours on our website.